Aradığınız Herşey Bu Fuarda

Ankara, coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda bulunan, stratejik yollar üzerinde kurulu ve geçilmesi zorunlu olan bir kenttir. Anadolu’nun merkezinde yer alması, ulaşım yapısı ve diğer illerle olan bağlantılarının başkent eksenli olması ile Türkiye’nin dört bir yanından kolaylıkla erişim sağlanması, katılımcı firmaların fuar esnasındaki bağlantıları doğrultusunda iş kaynaklarına seri bir şekilde ulaşmalarına olanak verecektir.

Sahip olduğu hem kamu hem de özel sektör yatırımları, barındırdığı ulusal ve uluslar asası inşaat sirketleri ve projelerin yoğunluğu nedenleriyle Ankara, güvenlik sektörü için Anadolu’nun en büyük pazarıdır. Ayrıca son yıllardaki büyük sanayi hamlesi ile bir sanayi kenti kimliğine bürünen şehirde, sanayileşmeye paralel artan nüfus yoğunluğu beraberinde birçok inşaat projesini de getirmektedir. Hızla gelişen sanayileşme ve artan inşaat projeleriyle Ankara, Türkiye’nin gayrisafi millî hâsılasının %9’una sahip en büyük 2. kentidir. Bu sebeplerle de güvenlik sektöründeki bir fuara ev sahipliği yapacak en uygun şehirlerden biri durumundadır. SecuriTex Eurasia etkin tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin birçok bölgesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak ve Başkentte düzenleniyor olması katılımınızdan maksimum faydayı temin etmenizi sağlayacaktır.